Od 2.10. 2017 jsou odpolední hodiny vyhrazené pouze pro předem objednané klienty.

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy,o.p.s.

 Manželská, partnerská a rodinná poradna v Ústí nad Labem

 již 12 let jsme tu pro Vás !

Manželská poradna v Ústí nad Labem vznikla v roce 1971. Od roku 2005 poskytuje své služby klientům jako nezisková organizace.

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. plní funkci manželské a rodinné poradny ,pracovníci jsou členy Asociace manželských a rodinných poradců ČR a zkušenými odborníky  v oblasti párového   a  rodinného poradenství. 

Poradna se snaží působit v oblasti harmonizování a posílení rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Posláním Poradny je pomáhat lidem při řešení vztahových kolizí, jiných obtížných problémů a poskytovat informace a rady osobám v nepříznivé životní situaci a pomoc ohroženým dětem a jejich rodičům.

Organizace poskytuje sociální služby a činnosti spadající do oblasti sociálně – právní ochrany dětí.

Důležité informace pro naše klienty

Cílovou skupinou Poradny jsou osoby bez ohledu na věk, pohlaví, stav, sexuální orientaci, společenské postavení, náboženské vyznání či etnickou příslušnost. Z důvodu jazykových schopností pracovníků Poradny, mohou být klienti pouze česky a slovensky hovořící. Poradna nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, prožívají akutní či chronickou krizi v osobním, partnerském či rodinném životě a tuto situaci nedokážou vyřešit vlastními silami.

Cílovou skupinu také tvoří děti ohrožené a jejich rodiče, rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči či zájemci o náhradní rodinnou péči.

Při první návštěvě představí klientovi pracovník organizaci, poskytované služby a základní pravidla jejich poskytování. Dalším krokem je vyplnění Záznamového archu se základními údaji. Klient má právo vystupovat anonymně. V případě, že klient poskytne organizaci své osobní údaje, pracovníci s nimi nakládají v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Všichni zaměstnanci mají podepsanou povinnost mlčenlivosti. Klientem se může stát kdokoli na základě svého dobrovolného rozhodnutí. V některých případech mu však může být uložena povinnost využít pomoci odborného poradenského zařízení dle Zákona o sociálně – právní ochraně dětí. Klient může ukončit spolupráci kdykoli, bez udání důvodu. Klient má také právo požádat o změnu odborného konzultanta. Na konzultaci s jednotlivými odborníky je nutné se předem objednat.