Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. plní funkci manželské a rodinné poradny. Poradna poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství a působí v oblastech harmonizace a posilování rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. 

Posláním poradny je pomáhat lidem při řešení vztahových kolizí, jiných obtížných situací a poskytovat informace a rady osobám v nepříznivé situaci a pomoc ohroženým dětem a jejich rodičům.