Poznejte náš tým


Mgr. et Mgr. Martina Fuchsová-Bělecká, manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka

Vzdělání: PF UJEP v Ústí nad Labem – Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce, FSS MUNI v Brně – Psychoterapeutická studia; Další výcviky a vzdělání – Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii v psychodynamickém a daseinsanalytickém směru atd.

Praxe: Dětský domov Střekov Ústí nad Labem, MŠ Domino Ústí nad Labem, Dětský domov Krupka


Mgr. Jana Haslingerová, manželská a rodinná poradkyně, psycholožka

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze/ Filozofická fakulta – Pedagogika-Psychologie. Europäische Schule für Biodynamische Psychologie (E.S.B.P.E.) e.V. – Výcvik v hlubinné psychologii založené na biodynamické psychologii a tělesné psychoterapii

Praxe: školní psycholožka; psycholog v manželské a předmanželské poradně Litoměřice – osobní a partnerské problémy; mateřské centrum v Litoměřicích – vývoj dítěte od narození přes batole, předškolní výchovu až ke školní zralosti, vedení kurzů pro rodiče, cvičení pro kojence a batolata, laktační poradenství


PhDr. Marek Hošek, manželský a rodinný poradce (1. a 2. stupeň), psychoterapeut, adiktolog

Jsem absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na sociální patologii, sociální psychologii a neučitelskou pedagogiku. Od r. 2000 působím v pomáhajících profesích, především na pozici psychoterapeuta, manželského a rodinného poradce (certifik. 1. a 2. stupně, Asociace manželských a rodinných poradců ČR) a adiktologa. Zhruba 9 let jsem působil ve vrcholném managementu (zástupce ředitelky) středně velké organizace. Aktuálně vedle psychoterapie provádím supervize a podílím se na vzdělávání budoucích a "čerstvých" absolventů psychoterapie. Jsem supervizor a mentor České asociace pro psychoterapii a Asociace manželských a rodinných poradců ČR. 


Mgr. Tereza Hylasová, sociální pracovnice, koordinátorka studentských praxí

Jsem absolventkou fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zaměřím na sociální práci. Zároveň jsem absolvovala několik akreditovaných kurzů, které doplnily mé poznatky získané během studia a praxe. Zhruba 2 roky jsem působila jako terénní sociální pracovnice v Charitě Ústí nad Labem. V poradně pro rodinu a mezilidské vztahy působím od roku 2022. 


PhDr. Kateřina Anežka Houdková, manželská a rodinná poradkyně, psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na univerzitě Palackého v Olomouci. Terapeutické dovednosti jsem si osvojila ve výcviku v Systemické transformační terapii podle V. Satirové. Praxi jsem získala v ambulanci klinické psychologie, gynekologicko-porodnickém oddělení krajské nemocnice, v poradenství v neziskovém sektoru. Aktuálně působím i v centru pro psychosomatickou péči Péxis a v centru pro psychoterapii a výživu Anocen. Pracuji s dospělými, dětmi i dospívajícími, s jednotlivci, páry i celými rodinami.


PhDr. Milena Chadimová, manželská a rodinná poradkyně, psychoterapeutka, mediátorka

Na FF UK v Praze jsem absolvovala obor Andragogika, tj. zaměření na pedagogiku, psychologii a sociologii dospělých. V manželském a rodinném poradenství působím od r. 1987, a s tím souvisí mé další vzdělávání, ať ve státní instituci (Masarykova univerzita Brno - postgraduální studium manželské a rodinné poradenství) nebo další stáže (PL Kroměříž - léčba neuróz skupinovou terapií) a kurzy (Mediace, Krize a tělo atd.). Také jsem působila na Lince důvěry v Ústí n. Labem, a tudíž moje vědomosti a dovednosti pomohl rozšířit kurz Krizové intervence. V roce 1990 vznikla Asociace manželských a rodinných poradců a já cca 9 let působím jako předsedkyně Oblastního sdružení Severní Čechy. Další mojí činností je vedení supervizních seminářů v různých organizacích poskytujících psychosociální služby. Zrovna tak i já sama podstupuji pravidelné supervizní setkávání, jež považuji za důležitou součást seberozvoje.


Mgr. Martina Jaborová, manželská a rodinná poradkyně, speciální pedagožka a etopedka

Jsem absolventkou Filozofické a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oborech pedagogika – ošetřovatelství a speciální pedagogika – etopedie. V roce 2003 jsem dokončila pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychoterapii a v roce 2016 dvouletý výcvik v profesních dovednostech. Jsem absolventkou výcviku v krizové intervenci. Od roku 2008 pracuji na pozici manželské a rodinné poradkyně, zkušenost mám s poradenstvím pro pěstouny a s dětmi v náhradní rodinné péči. V současné době pracuji jako speciální pedagožka ve Speciálně pedagogickém centru v Děčíně. Ve své praxi se zaměřuji na děti s poruchami chování, ADHD a dalšími poruchami. V poradenství a intervenci používám metodu Sandtry terapie. Dlouholetou praxi mám i v práci s dětmi s mentálním postižením a s jejich rodiči. Jsem členkou AMRP.


Zděnka Jakubová, sociální pracovnice

Po ukončení středoškolských studiích jsem získávala praktické zkušenosti a dovednosti v různých sociálních službách. Vždy se má činnost týkala práce se ženami a celými rodinami. Jako sociální pracovnice jsem byla zaměstnaná na OSPODu, v Azylovém domě pro matky s dětmi, řadu let jsem byla na pozici vedoucí Poradny pro ženy a dívky. Průběžně jsem si rozšiřovala i teoretické znalosti v akreditovaných kurzech - Krizová intervence, zvláštní řízení soudní, sociálně právní ochrana dětí v praxi, úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření, rizikové dítě, rizikový rodič, práce s časovou osou, tělo a krize, rodinná terapie u poruch příjmů potravy atd. V současné době pracuji jako sociální pracovnice v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy.


Mgr. Kateřina Šámalová, advokátka

Vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni – právnická fakulta

Praxe: advokátní kancelář Holán & Dvořáková & Bitterová – advokátní koncipientka a od roku 2017 – zaměstnaná advokátka, od září 2018 samostatná advokátka


Mgr. Lenka Štréblová, ředitelka organizace, manželská a rodinná poradkyně, psycholožka

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze – jednooborová psychologie, postgraduální studium v manželském a rodinném poradenství, psychoterapeutický výcvik v systemické terapii atd.

Praxe: Psycholog Policie ČR, psycholog Lázně Teplice, Manželská a rodinná poradna Ústí nad Labem


Mgr. Barbora Vančurová, projektová manažerka, sociální pracovnice

Vystudovala jsem Sociální politiku a sociální práci a následně Řízení v sociální práci. Kromě "klasické" práce sociálního pracovníka jsem se profesně našla zejména v nepřímé péči – zajišťovat chod organizace po praktické i finanční stránce (příprava a koordinace dotačních projektů apod.). Mým hlavním působištěm je Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. v Ústí nad Labem. Dále funguji v centru pro psychoterapii a výživu Anocen.