S čím vám můžeme pomoci?

Individuální poradenství

 • Poruchy sebedůvěry
 • Zvládání změn
 • Osamělost
 • Hledání a výběr partnera
 • Těžkosti v současném vztahu
 • Příprava na manželství
 • Nejistoty ve výchově
 • Úvahy o ukončení vztahu
 • Problémy v dalších mezilidských vztazích (práce, škola ...)
 • Zvládání porozchodových situací apod. 

Partnerská problematika

 • Hodíme se k sobě? 
 • Uspořádání partnerského života
 • Sexuální život
 • Nerozumíme si
 • Nevěra
 • Krize
 • Vážné onemocnění
 • Úmrtí
 • Úvahy o ukončení vztahu
 • Ukončování vztahu
 • Nová rodina
 • Domácí násilí apod. 

Rodinná problematika

 • Výchovné problémy
 • Vztahy v rodině
 • Rodičovské kompetence a role
 • Porozvodová péče
 • Vývojové krize
 • Vážné onemocnění v rodině
 • Úmrtí v rodině
 • Specifická témata (učení, drogy, náhradní rodinná péče) apod. 

Sociálně-právní a právní poradenství

 • Zejména oblast rodinného práva
 • Pracovní a občanské právo
 • Pomoc obětem trestných činů
 • Pomoc se sepisováním úředních záležitostí a návrhů k soudu
 • Informace o dalších službách

S čím je potřeba obrátit se na někoho jiného? 

Poskytujeme pouze paralelní péči na níže zmíněných individuálních, partnerských a rodinných tématech. 

Můžeme poskytnout kontakt na vhodné odborníky. 

 • Úzkostné poruchy, poruchy nálad, psychotické poruchy, neurotické poruchy, fobie, obsedantně nutkavé poruchy, poruchy osobnosti, poruchy přijmu potravy, sexuální poruchy, závislosti a jiné diagnózy vyžadující pomoc psychiatra, klinického psychologa či jiného odborníka

Služby jsou poskytovány bezplatně v rámci registrované sociální služby Odborného sociálního poradenství.

Odborné sociální poradenství poskytujeme dle zákona č. 108/2006 a služba je registrována Krajským úřadem Ústeckého kraje (ID 4095789).